O nas    Informacje  Uczestnicy  Dzialalnośc  Wydarzenia Aktualności
 Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
DOLINA LOTNICZA

Partner35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
Prezes SGPPL Dolina Lotnicza
mgr inż. Marek DARECKI
Biuro Stowarzyszenia
tel.: (48 17) 850 19 35
fax: (48 17) 850 19 36
e-mail: andrzej.rybka@dolinalotnicza.pl
Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe.
Większość firm zaangażowanych w Projekt jest w rzeczywistości zlokalizowanych w województwie podkarpackim, a serce Doliny Lotniczej leży w stolicy tego regionu - Rzeszowie.W celu dalszego rozwoju regionu wiodący przedsiębiorcy związani z lotnictwem podjęli historyczną decyzję. Dnia 11 kwietnia 2003 zostało powołane do życia Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza.
Cele Stowarzyszenia Dolina Lotnicza:

  • Organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców.
  • Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w regionie.
  • Dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa.
  • Współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym.
  • Promocja polskiego przemysłu lotniczego.
  • Wspieranie przedsiębiorstw z przemysłu lotniczego.
  • Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym.

Głównym celem Doliny Lotniczej jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów.
Skutkiem tego byłby dynamiczny rozwój regionu, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

http://www.dolinalotnicza.pl