O nas    Informacje  Uczestnicy  Dzialalnośc  Wydarzenia Aktualności
 Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-Hutnicza
 

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUKPartnerDyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Jan KICIŃSKI

Sekretariat
80-231 Gdańsk, ul. Fiszera 14
tel.:(+48 58) 346 08 81, 341 12 71
fax:(+48 58) 341 61 44
e-mail: imp@imp.gda.pInstytut założono w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.
W r. 1998 w Instytucie zatrudniano 130 pracowników, w tym 77 pracowników naukowych. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.
W swojej strukturze Instytut posiada cztery ośrodki dzielące się na 15 zakładów naukowych.
Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych; ich projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne; konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.
Instytut prowadzi również własną oficynę wydawniczą pn. Wydawnictwo IMP PAN.


http://www.imp.gda.pl/