O nas    Informacje  Uczestnicy  Dzialalnośc  Wydarzenia Aktualności
 Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partner
Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, członek koresp. PAN

e-mail: director@ippt.pan.pl


Sekretariat
02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5 B
Magdalena Palińska
tel.:+48 22 8268911, wew.112
Teoretyczne i eksperymentalne prace prowadzone w Instytucie obejmują kilka dziedzin kluczowych dla podstaw inżynierii i nowoczesnej techniki.
Najważniejsze obszary zainteresowań w Instytucie to mechanika teoretyczna i stosowana, teoria sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna, eksperymentalna i obliczeniowa mechanika materiałów i konstrukcji, akustoelektronika oraz zastosowania ultradźwięków w medycynie.
Znaczna ilość badań jest również prowadzona w kilku innych podstawowych gałęziach nauki i techniki, takich jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych; fizyka plazmy; dynamika stochastyczna; propagacja fal uderzeniowych w płynach i ciałach stałych; efekty promieniowania laserowego na metale; mechaniczne, termiczne i elektromagnetyczne efekty pękania oraz propagacji pęknięć; informatyka stosowana; mechatronika i robotyka.
Poza badaniami podstawowymi, w Instytucie prowadzi się intensywne badania zastosowań. Instytut odgrywa coraz większą rolę w rozwijaniu nowych technik, konstrukcji sprzętu badawczego (zwłaszcza wyposażenia akustycznego) oraz ulepszaniu nowoczesnych metod pomiarowych. Technika kształtowania laserowego, ultradźwiękowy pomiar naprężenia, metody akustyczne i ultradźwiękowe to jedne z najważniejszych osiągnięć.


http://www.ippt.gov.pl