O nas    Informacje  Uczestnicy  Dzialalnośc  Wydarzenia Aktualności
 Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Politechnika Częstochowska

PartnerRektor Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Norbert SCZYGIOL

Biuro Rektora
42-200 Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego 69
tel. (+48 34) 361 25 80
e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl
Politechnika Częstochowska powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym, na którym w październiku rozpoczęło studia 160 osób.
Przez ponad 50 lat działalności Uczelnia wypracowała sobie trwałe miejsce w regionie, stając się nie tylko instytucją kształcącą inżynierów, ale także ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym, współpracującym z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi.


http://www.pcz.pl