O nas    Informacje  Uczestnicy  Dzialalnośc  Wydarzenia Aktualności
 Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Politechnika Lubelska

PartnerRektor Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Biuro Rektora
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38d
tel.: (+48 81) 53 81 100
fax: (+48 81) 53 22 612
E_mail: rektor@pollub.pl; Politechnika@pollub.pl
Politechnika Lubelska jest największą uczelnią techniczną na Lubelszczyźnie, kształcącą studentów w naukach technicznych, w tym również w specjalności "Budowa śmigłowców". Większość absolwentów tej specjalności pracuje w PZL świdnik S.A. jak również w międzynarodowych firmach lotniczych. Prowadzone w Uczelni badania naukowe dotyczą takich zagadnień jak mechanika nieliniowa, inżynieria materiałowa z uwzględnieniem najnowszych materiałów takich jak materiały kompozytowe, ceramiczne czy materiały inteligentne z aplikacjami w budowie śmigłowców i innych obiektów lotniczych i kosmicznych. Prowadzone są również prace w zakresie technologii, ochrony środowiska oraz oszczędności materiałów i energii. Politechnika Lubelska podpisała umowy o współpracy i wymianie studentów i współpracy naukowej z takimi zagranicznymi uczelniami lotniczymi jak Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Constructions Aeronautiques (ENSICA) z Tuluzy oraz z Uniwersytetem Paul Sabatier, Department Gene Mecanique Productique Techniques Techniques Aerospatiales również z Tuluzy we Francji oraz University of Sao Paulo, Campos de Rio Claro z Brazylii. W badaniach naukowych i w procesie dydaktycznym Uczelnia prowadzi następujące pracownie laboratoryjne związane tematycznie z projektem:

 • Laboratorium Dynamiki Maszyn i Wytrzymałości Materiałów
 • Laboratorium Inżynierii Materiałowej
 • Laboratorium Termodynamiki i Mechaniki Płynów
 • Laboratorium Obróbki Ubytkowej i Obróbki Plastycznej
 • Laboratorium Przetwórstwa i Obróbki Tworzyw Sztucznych
 • Laboratorium Automatyzacji Procesów Technologicznych
 • Laboratorium Zintegrowanych Systemów Wytwarzania (CIM)
 • Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych
 • Laboratorium Elementów Systemu Zapewnienia Jakości
 • Laboratorium Technologii Montażu Oraz Monitoringu i Nadzorowania Procesów Wytwarzania
 • Laboratorium Integracji Technicznej i Organizacyjnej Wytwarzania Oraz Systemów Ekspertowych
 • Laboratorium Budowy i Diagnostyki Silników

Wyżej wymienione pracownie dysponują nowoczesną aparaturą badawczą m.in. do badań odkształceń i naprężeń statycznych i dynamicznych konstrukcji w tym elementów konstrukcji lotniczych w niskich i wysokich temperaturach, aparaturę do pomiaru drgań w procesach skrawania np. trudnoobrabialnych materiałów stosowanych w lotnictwie, kamerę termograficzną, systemy do pomiarów tensometrycznych oraz bezdotykowych pomiarów laserowych drgań jak również aparaturę do badania struktury i właściwości nowych materiałów konstrukcyjnych, odporności na zużycie, zmęczenie cieplne, pękanie, ocenę wytrzymałości połączeń klejowych itp.
W ostatnich latach Uczelnia uczestniczyła w następujących projektach badawczych bezpośrednio związanych z lotnictwem
Technical University of Lublin and PLZ świdnik S.A. "The Main Rotor with High Strength Properties for Helicopter PZL W-3 SOKÓŁ" Grant from State Committee for Scientific Research (KBN) , 2002-2004;
Polish-Brazilian Scientific Project Between Technical University of Lublin (Poland) and Sao Paulo University (Brazil) - "Research of Nonlinear and Non-Ideal Slewing Structures with Applications to Engineering Science" e.g. Dynamics of Helicopter's Rotor Blades or Satellite Solar Panels (2002-2005);
"Regular and Chaotic Vibrations of Parametric and Autoparametric Systems" - Polish-British-Brazilian Joint Project (2003-2005);
oraz w zakończonych projektach międzynarodowych
British/Polish Joint Research Collaboration Programme WAR/992/117 "Chaos in Cutting Process" (1997-1999)
European Program -TEMPUS S-JEP 12242/97 (1997-2000);
European Program COST, Action P4, "Non-linear dynamics in mechanical processing", (1999-2002);
Planowane jest również, w porozumieniu z PZL świdnik S.A. oraz Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, rozpoczęcie badań nad zastosowaniem materiałów inteligentnych "smart materials" w konstrukcji śmigłowców produkowanych w PZL świdnik S.A.


http://www.pollub.pl