O nas    Informacje  Uczestnicy  Dzialalnośc  Wydarzenia Aktualności
 Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Politechnika Rzeszowska

KoordynatorRektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski


Biuro Rektora
tel/fax: (+48 17) 854-12-10 / 865-12-60
E-mail: rektor@prz.rzeszow.pl

35-959 Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 12Politechnika Rzeszowska posiada ugruntowaną pozycję naukową i innowacyjną, czego dowodem są osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, certyfikaty, współpraca z innymi znaczącymi ośrodkami badawczymi oraz uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych.
Programy naukowo  - badawcze w dziedzinach związanych z lotnictwem realizowane są przez zespoły badawcze funkcjonujące w jednostkach organizacyjnych Politechniki Rzeszowskiej.
Prowadzenie szerokiej działalności naukowo-badawczej możliwe jest dzięki bogatej bazie technicznej i laboratoryjnej. Do najważniejszych jednostek laboratoryjnych należą:

 • Laboratorium Projektowania Układów Sterowania Samolotem (Computer Aided Design Laboratory) ufundowane ze środków TEMPUS - JEP 08214-94, Laboratorium Symulacji Procesów Sterowania Samolotem oraz Laboratorium Osprzętu Lotniczego w Katedrze Awioniki i Sterowania;
 • Laboratorium Trwałości Konstrukcji Lotniczych oraz Lotniskowe Laboratorium Eksploatacji Samolotów i Silników Lotniczych w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych;
 • Laboratorium Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych oraz Laboratorium Badań Modelowych w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki;
 • Laboratorium Badań Właściwości Mechanicznych Materiałów oraz Laboratorium Metalograficzne w Katedrze Materiałoznawstwa;
 • Laboratorium Komputerowego Wspomagania Produkcji, Laboratorium Badań Warstwy Wierzchniej oraz Laboratorium Badań Zmęczeniowych w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji;
 • Laboratorium Aerodynamiki w Zakładzie Mechaniki Płynów i Aerodynamiki;
 • Laboratorium Przeróbki Plastycznej oraz Laboratorium Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Zakładzie Przeróbki Plastycznej;
 • Laboratorium Mechaniki i Wibroakustyki w Katedrze Mechaniki Konstrukcji;
 • Laboratorium Badań Konstrukcji w Zakładzie Badań Konstrukcji.

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej funkcjonuje Centrum Doskonałości - Environment Friendly Chemical Processes With Computer-Aided Modelling, Design And Control (COMODEC).
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji posiada Certyfikat na zgodność z normą PN-ISO 9001 w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie technologii maszyn i zarządzania produkcją.
Politechnika Rzeszowska zrzeszona jest w Stowarzyszeniu Uniwersytetów Lotniczych STAR prowadząc wymianę doświadczeń dydaktycznych i naukowych oraz współpracując w  ramach programów Unii Europejskiej (np. TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS) z innymi uniwersytetami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu.
Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej posiada Certyfikat na prowadzenie szkolenia lotniczego zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wymaganiami Europejskiej Wspólnej Władzy Lotniczej (JAA - Joint Aviation Authority). Program kształcenia dostosowany jest do wymagań przepisów określających warunki uzyskania licencji pilota liniowego (ATPL - Aircraft Transport Pilot License) zebranych w europejskich normach JAR - FCL (Joint Aviation Requirements- Flight Crew Licensing). Częścią organizacyjną OKL jest Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej gdzie od 2003 r. prowadzone są badania dotyczące pilotażu oraz eksploatacji nadzorowanej szybowców PW-6U.

Obszary badań naukowych

Projektowanie i budowa samolotów
 • Silniki lotnicze
 • Awionika
 • Aerodynamika
 • Konstrukcja
 • Technologia

Przykłady wyników realizowanych prac badawczych związanych z lotnictwem

 • Wytrzymałościowo-zmęczeniowa analiza zespołów silników.
 • Badania eksperymentalne wtryskiwaczy aeracyjnych.
 • Metody komputerowe - CFD.
 • Badania eksperymentalne (pomiary wagowe i badania wizualizacyjne w tunelu aerodynamicznym).
 • Systemy sterowania.
 • Bezpilotowe aparaty latające (BAL).
 • Rapid prototyping-stereolitografiahttp://www.prz.edu.pl