O nas    Informacje  Uczestnicy  Dzialalnośc  Wydarzenia Aktualności
 Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Politechnika Warszawska

PartnerRektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Biuro Rektora
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
tel.: (+48 22) 629 74 84
fax: (+48 22) 621 68 92
e-mail: pw@pw.edu.pl
Politechnika Warszawska jest największą wyższa uczelnią techniczna w Polsce o wysokiej pozycji naukowej w kraju i na Świecie. Najważniejszą jednostką prowadzącą badania w dziedzinie lotnictwa jest Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Na innych wydziałach znajdują się również mniejsze jednostki (zakłady, zespoły naukowo-badawcze), które uprawiają dyscypliny lotnicze lub pochodne. Należy tu wymienić: Zakład Sterowania Ruchem Lotniczym przy Wydziale Transportu, Zakład Fotogrametrii w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii przy Wydziale Geodezji i Kartografii.
Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa może poszczycić się wieloma osiągnięciami naukowo-badawczymi, wdrożeniowymi, organizacyjnymi i innymi. Do najważniejszych należą prace rozwojowe nad szybowcem PW-5 i PW-6.W latach 1996-2002 prowadzono dalsze prace rozwojowe nad szybowcem PW-5 "Smyk" - zwycięzcą konkursu FAI na szybowiec klasy Światowej. Konstrukcja powstała w Politechnice Warszawskiej. Prace prowadził zespół kierowany przez dr R. Świtkiewicza. W latach 1996-2001 udzielono 9 licencji na produkcję szybowca PW-5 do: Brazylii, Filipin, Hiszpanii, Japonii, Polski, Rosji, USA. (W latach 1994-1995 sprzedano 8 licencji). W 1998 roku oblatano prototyp nowego dwumiejscowego szybowca PW-6 konstrukcji tego samego zespołu. W 1999 r. został on wprowadzony do produkcji seryjnej. Eksportowany jest on do Egiptu, Kanady i Nowej Zelandii. W dniu 3 listopada 2000 r. odbył się pokaz w locie szybowca PW-6. W pokazie udział wzięli przedstawiciele Rządu, Kancelarii Prezydenta RP i sił zbrojnych. W 2001 r. zespół dra R. Świtkiewicza otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów I-go stopnia za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne. W 1998 r. wydział MEiL zorganizował wystawę "Konstrukcje Lotnicze Politechniki Warszawskiej", która odbyła się w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Studencka Reprezentacja Wydziału bierze udział w międzynarodowych konkursach modeli latających SAE "AeroDesign" w USA - organizowanych przez Society of Automotive Engineering. W 1999 roku reprezentacja ta po raz pierwszy wygrała te zawody. W 2000 r. powtórzono ten sukces. Trzeci raz z rzędu reprezentacja Wydziału wygrała zawody w 2001 r. Członkowie koła naukowego Lotników są czynnie zaangażowani w prace projektowe, wykonanie prototypów i badania prototypów szybowca PW-6, dwumiejscowego szybowca przeznaczonego do szkolenia pilotów.
Na Wydziale powstało szereg unikalnych laboratoriów. W 1996 r. wspólnie z Electronic Data Systems Corporation (EDS) i Hewlett-Packard (HP) utworzono na Wydziale "Centrum Kompetencyjno-Szkoleniowe". Jest to nowoczesne laboratorium komputerowe do nauki obsługi systemów wspomagania procesu projektowania CAD/CAM/CAE. Firma EDS dostarcza stale aktualizowane oprogramowanie UNIGRAPHICS.
Wydział MEiL jest organizatorem (współorganizatorem) wielu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych konferencji pod nazwą International Seminar "Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and Its Influence on Education". Pomysłodawcą i przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest prof. Z. Goraj. Seminarium odbywa się co dwa lata w Politechnice Warszawskiej. W 2000 r. odbyła się czwarta jego edycja. Zgromadziła około 200 uczestników z całego Świata. Impreza zagoŚciła na stałe w kalendarzu konferencji naukowych. Pełni ona rolę pomostu Wschód-Zachód w dziedzinie lotnictwa.
Na Wydziale MEiL funkcjonuje Centrum DoskonałoŚci - Computational Fluid Dynamics (C-CFD).
Na Wydziale MEiL powstała krajowa Sieć Centrów Lotnictwa i Badań Kosmicznych.
Politechnika Warszawska zrzeszona jest w Stowarzyszeniu Uniwersytetów Lotniczych STAR prowadząc wymianę doŚwiadczeń dydaktycznych i naukowych oraz współpracując w ramach Europejskich programów (np. TEMPUS) z innymi uniwersytetami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu.
Pozycję Wydziału ugruntowuje udział w wielu programach badawczych Unii Europejskiej.


http://www.pw.edu.pl