aeronet

O nas Aeronet  Misja  Kontakt


W dniu 22 stycznia 2004 r. została podpisana umowa konsorcjum dotycząca zamiaru utworzenia pod egidą Politechniki Rzeszowskiej Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza". Umowę tę podpisały Politechniki: Lubelska, Łódzka, Śląska, Warszawska oraz Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza". Powołanie tego konsorcjum było odzewem na ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji konkurs na dofinansowanie działań koordynacyjnych i organizacyjnych Centrów Zaawansowanych Technologii. W lutym 2005 roku do partnerów przedsięwzięcia dołączył Instytut Lotnictwa z Warszawy a w 2006 r. zakończył się proces przyjmowania trzech kolejnych partnerów: Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki Częstochowskiej.