aeronet

O nas Aeronet  Misja  KontaktMisja Centrum Zaawansowanych Technologii

Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza" jest konsorcjum składającym się z jednostek naukowych prowadzących badania o uznanym poziomie światowym oraz innych podmiotów na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych, innowacji i wdrożeń w zakresie szeroko rozumianej techniki lotniczej.

Prowadząc działalność o charakterze interdyscyplinarnym, służyć będzie opracowywaniu, wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii związanych z lotnictwem, zgodnie z założeniami polityki naukowej i innowacyjnej Polski.

Dzięki wykorzystywaniu potencjału badawczego i intelektualnego określonych środowisk twórczych w budowie i doskonaleniu efektów działań w obszarze związanym z lotnictwem doprowadzi do poszerzenia i wzmocnienia współpracy uczelni z przemysłem (badania, wdrożenia itp.) oraz współpracy międzynarodowej.