aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaPolitechnika Rzeszowska

KoordynatorRektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik


Biuro Rektora
tel/fax: (+48 17) 854-12-10 / 865-12-60
E-mail: rektor@prz.rzeszow.pl

35-959 Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 12Politechnika Rzeszowska posiada ugruntowaną pozycję naukową i innowacyjną, czego dowodem są osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, certyfikaty, współpraca z innymi znaczącymi ośrodkami badawczymi oraz uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych.
Programy naukowo  - badawcze w dziedzinach związanych z lotnictwem realizowane są przez zespoły badawcze funkcjonujące w jednostkach organizacyjnych Politechniki Rzeszowskiej.
Prowadzenie szerokiej działalności naukowo-badawczej możliwe jest dzięki bogatej bazie technicznej i laboratoryjnej. Do najważniejszych jednostek laboratoryjnych należą:

 • Laboratorium Projektowania Układów Sterowania Samolotem (Computer Aided Design Laboratory) ufundowane ze środków TEMPUS - JEP 08214-94, Laboratorium Symulacji Procesów Sterowania Samolotem oraz Laboratorium Osprzętu Lotniczego w Katedrze Awioniki i Sterowania;
 • Laboratorium Trwałości Konstrukcji Lotniczych oraz Lotniskowe Laboratorium Eksploatacji Samolotów i Silników Lotniczych w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych;
 • Laboratorium Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych oraz Laboratorium Badań Modelowych w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki;
 • Laboratorium Badań Właściwości Mechanicznych Materiałów oraz Laboratorium Metalograficzne w Katedrze Materiałoznawstwa;
 • Laboratorium Komputerowego Wspomagania Produkcji, Laboratorium Badań Warstwy Wierzchniej oraz Laboratorium Badań Zmęczeniowych w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji;
 • Laboratorium Aerodynamiki w Zakładzie Mechaniki Płynów i Aerodynamiki;
 • Laboratorium Przeróbki Plastycznej oraz Laboratorium Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Zakładzie Przeróbki Plastycznej;
 • Laboratorium Mechaniki i Wibroakustyki w Katedrze Mechaniki Konstrukcji;
 • Laboratorium Badań Konstrukcji w Zakładzie Badań Konstrukcji.

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej funkcjonuje Centrum Doskonałości - Environment Friendly Chemical Processes With Computer-Aided Modelling, Design And Control (COMODEC).
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji posiada Certyfikat na zgodność z normą PN-ISO 9001 w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie technologii maszyn i zarządzania produkcją.
Politechnika Rzeszowska zrzeszona jest w Stowarzyszeniu Uniwersytetów Lotniczych STAR prowadząc wymianę doświadczeń dydaktycznych i naukowych oraz współpracując w  ramach programów Unii Europejskiej (np. TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS) z innymi uniwersytetami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu.
Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej posiada Certyfikat na prowadzenie szkolenia lotniczego zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wymaganiami Europejskiej Wspólnej Władzy Lotniczej (JAA - Joint Aviation Authority). Program kształcenia dostosowany jest do wymagań przepisów określających warunki uzyskania licencji pilota liniowego (ATPL - Aircraft Transport Pilot License) zebranych w europejskich normach JAR - FCL (Joint Aviation Requirements- Flight Crew Licensing). Częścią organizacyjną OKL jest Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej gdzie od 2003 r. prowadzone są badania dotyczące pilotażu oraz eksploatacji nadzorowanej szybowców PW-6U.

Obszary badań naukowych

Projektowanie i budowa samolotów
 • Silniki lotnicze
 • Awionika
 • Aerodynamika
 • Konstrukcja
 • Technologia

Przykłady wyników realizowanych prac badawczych związanych z lotnictwem

 • Wytrzymałościowo-zmęczeniowa analiza zespołów silników.
 • Badania eksperymentalne wtryskiwaczy aeracyjnych.
 • Metody komputerowe - CFD.
 • Badania eksperymentalne (pomiary wagowe i badania wizualizacyjne w tunelu aerodynamicznym).
 • Systemy sterowania.
 • Bezpilotowe aparaty latające (BAL).
 • Rapid prototyping-stereolitografiahttp://www.prz.edu.pl