aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych

PartnerDYREKTOR
dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI, prof. ITWL

Sekretariat
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6
skrytka poczt. 96
tel. 261 851 300

KANCELARIA
tel. 261 851 369
fax 261 851 313

e-mail: poczta@itwl.pl
.

http://www.itwl.pl