aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaPolitechnika Lubelska

PartnerRektor Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

Biuro Rektora
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38d
tel.: (+48 81) 53 81 100
fax: (+48 81) 53 22 612
E_mail: rektor@pollub.pl; Politechnika@pollub.pl
Politechnika Lubelska jest największą uczelnią techniczną na Lubelszczyźnie, kształcącą studentów w naukach technicznych, w tym również w specjalności "Budowa śmigłowców". Większość absolwentów tej specjalności pracuje w PZL świdnik S.A. jak również w międzynarodowych firmach lotniczych. Prowadzone w Uczelni badania naukowe dotyczą takich zagadnień jak mechanika nieliniowa, inżynieria materiałowa z uwzględnieniem najnowszych materiałów takich jak materiały kompozytowe, ceramiczne czy materiały inteligentne z aplikacjami w budowie śmigłowców i innych obiektów lotniczych i kosmicznych. Prowadzone są również prace w zakresie technologii, ochrony środowiska oraz oszczędności materiałów i energii. Politechnika Lubelska podpisała umowy o współpracy i wymianie studentów i współpracy naukowej z takimi zagranicznymi uczelniami lotniczymi jak Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Constructions Aeronautiques (ENSICA) z Tuluzy oraz z Uniwersytetem Paul Sabatier, Department Gene Mecanique Productique Techniques Techniques Aerospatiales również z Tuluzy we Francji oraz University of Sao Paulo, Campos de Rio Claro z Brazylii. W badaniach naukowych i w procesie dydaktycznym Uczelnia prowadzi następujące pracownie laboratoryjne związane tematycznie z projektem:

 • Laboratorium Dynamiki Maszyn i Wytrzymałości Materiałów
 • Laboratorium Inżynierii Materiałowej
 • Laboratorium Termodynamiki i Mechaniki Płynów
 • Laboratorium Obróbki Ubytkowej i Obróbki Plastycznej
 • Laboratorium Przetwórstwa i Obróbki Tworzyw Sztucznych
 • Laboratorium Automatyzacji Procesów Technologicznych
 • Laboratorium Zintegrowanych Systemów Wytwarzania (CIM)
 • Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych
 • Laboratorium Elementów Systemu Zapewnienia Jakości
 • Laboratorium Technologii Montażu Oraz Monitoringu i Nadzorowania Procesów Wytwarzania
 • Laboratorium Integracji Technicznej i Organizacyjnej Wytwarzania Oraz Systemów Ekspertowych
 • Laboratorium Budowy i Diagnostyki Silników

Wyżej wymienione pracownie dysponują nowoczesną aparaturą badawczą m.in. do badań odkształceń i naprężeń statycznych i dynamicznych konstrukcji w tym elementów konstrukcji lotniczych w niskich i wysokich temperaturach, aparaturę do pomiaru drgań w procesach skrawania np. trudnoobrabialnych materiałów stosowanych w lotnictwie, kamerę termograficzną, systemy do pomiarów tensometrycznych oraz bezdotykowych pomiarów laserowych drgań jak również aparaturę do badania struktury i właściwości nowych materiałów konstrukcyjnych, odporności na zużycie, zmęczenie cieplne, pękanie, ocenę wytrzymałości połączeń klejowych itp.
W ostatnich latach Uczelnia uczestniczyła w następujących projektach badawczych bezpośrednio związanych z lotnictwem
Technical University of Lublin and PLZ świdnik S.A. "The Main Rotor with High Strength Properties for Helicopter PZL W-3 SOKÓŁ" Grant from State Committee for Scientific Research (KBN) , 2002-2004;
Polish-Brazilian Scientific Project Between Technical University of Lublin (Poland) and Sao Paulo University (Brazil) - "Research of Nonlinear and Non-Ideal Slewing Structures with Applications to Engineering Science" e.g. Dynamics of Helicopter's Rotor Blades or Satellite Solar Panels (2002-2005);
"Regular and Chaotic Vibrations of Parametric and Autoparametric Systems" - Polish-British-Brazilian Joint Project (2003-2005);
oraz w zakończonych projektach międzynarodowych
British/Polish Joint Research Collaboration Programme WAR/992/117 "Chaos in Cutting Process" (1997-1999)
European Program -TEMPUS S-JEP 12242/97 (1997-2000);
European Program COST, Action P4, "Non-linear dynamics in mechanical processing", (1999-2002);
Planowane jest również, w porozumieniu z PZL świdnik S.A. oraz Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, rozpoczęcie badań nad zastosowaniem materiałów inteligentnych "smart materials" w konstrukcji śmigłowców produkowanych w PZL świdnik S.A.


http://www.pollub.pl