aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUKPartnerDyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński

Sekretariat
80-231 Gdańsk, ul. Fiszera 14
tel.:(+48 58) 346 08 81, 341 12 71
fax:(+48 58) 341 61 44
e-mail: imp@imp.gda.pInstytut założono w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.
W r. 1998 w Instytucie zatrudniano 130 pracowników, w tym 77 pracowników naukowych. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.
W swojej strukturze Instytut posiada cztery ośrodki dzielące się na 15 zakładów naukowych.
Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych; ich projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne; konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.
Instytut prowadzi również własną oficynę wydawniczą pn. Wydawnictwo IMP PAN.


http://www.imp.gda.pl/