aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaStowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
DOLINA LOTNICZA

Partner35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
Prezes SGPPL Dolina Lotnicza
mgr inż. Marek DARECKI
Biuro Stowarzyszenia
tel.: (48 17) 850 19 35
fax: (48 17) 850 19 36
e-mail: andrzej.rybka@dolinalotnicza.pl
Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe.
Większość firm zaangażowanych w Projekt jest w rzeczywistości zlokalizowanych w województwie podkarpackim, a serce Doliny Lotniczej leży w stolicy tego regionu - Rzeszowie.W celu dalszego rozwoju regionu wiodący przedsiębiorcy związani z lotnictwem podjęli historyczną decyzję. Dnia 11 kwietnia 2003 zostało powołane do życia Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza.
Cele Stowarzyszenia Dolina Lotnicza:

  • Organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców.
  • Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w regionie.
  • Dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa.
  • Współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym.
  • Promocja polskiego przemysłu lotniczego.
  • Wspieranie przedsiębiorstw z przemysłu lotniczego.
  • Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym.

Głównym celem Doliny Lotniczej jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów.
Skutkiem tego byłby dynamiczny rozwój regionu, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

http://www.dolinalotnicza.pl