aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza

PartnerRektor Akademii Górniczo-Hutniczej
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Sekretariat
30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30
tel.: +48 12 617 20 02
fax: +48 12 633 46 72
e-mail: rektorat@agh.edu.pl


http://www.agh.edu.pl/