aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaInstytut Lotnictwa


PartnerDyrektor Naczelny Instytutu Lotnictwa
dr inż. Paweł Stężycki

Sekretariat
00-256 Warszawa, al. Krakowska 110/114
tel.: (+48 22) 846 09 93
fax: (+48 22) 846 44 32
e-mail: ilot@ilot.edu.plInstytut Lotnictwa w Warszawie działający od 1926 roku stanowi główne centrum badawczo-rozwojowe i projektowe w Polsce w dziedzinach lotniczych i pokrewnych. Instytut jest jednostką badawczo-rozwojową. Świadczy usługi dla kilkudziesięciu firm i przedsiębiorstw w: Polsce, krajach Unii Europejskiej, USA i Kanadzie. Wieloletnie doŚwiadczenie poparte współczesnymi osiągnięciami z dziedziny najnowszych technologii i znajomoŚcią współczesnych technik projektowych jest gwarantem jego możliwoŚci w Świadczeniu usług dla szerokiego kręgu odbiorców.

http://www.ilot.edu.pl