aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaPolitechnika Warszawska

PartnerRektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Biuro Rektora
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
tel.: (+48 22) 629 74 84
fax: (+48 22) 621 68 92
e-mail: pw@pw.edu.pl
Politechnika Warszawska jest największą wyższa uczelnią techniczna w Polsce o wysokiej pozycji naukowej w kraju i na Świecie. Najważniejszą jednostką prowadzącą badania w dziedzinie lotnictwa jest Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Na innych wydziałach znajdują się również mniejsze jednostki (zakłady, zespoły naukowo-badawcze), które uprawiają dyscypliny lotnicze lub pochodne. Należy tu wymienić: Zakład Sterowania Ruchem Lotniczym przy Wydziale Transportu, Zakład Fotogrametrii w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii przy Wydziale Geodezji i Kartografii.
Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa może poszczycić się wieloma osiągnięciami naukowo-badawczymi, wdrożeniowymi, organizacyjnymi i innymi. Do najważniejszych należą prace rozwojowe nad szybowcem PW-5 i PW-6.W latach 1996-2002 prowadzono dalsze prace rozwojowe nad szybowcem PW-5 "Smyk" - zwycięzcą konkursu FAI na szybowiec klasy Światowej. Konstrukcja powstała w Politechnice Warszawskiej. Prace prowadził zespół kierowany przez dr R. Świtkiewicza. W latach 1996-2001 udzielono 9 licencji na produkcję szybowca PW-5 do: Brazylii, Filipin, Hiszpanii, Japonii, Polski, Rosji, USA. (W latach 1994-1995 sprzedano 8 licencji). W 1998 roku oblatano prototyp nowego dwumiejscowego szybowca PW-6 konstrukcji tego samego zespołu. W 1999 r. został on wprowadzony do produkcji seryjnej. Eksportowany jest on do Egiptu, Kanady i Nowej Zelandii. W dniu 3 listopada 2000 r. odbył się pokaz w locie szybowca PW-6. W pokazie udział wzięli przedstawiciele Rządu, Kancelarii Prezydenta RP i sił zbrojnych. W 2001 r. zespół dra R. Świtkiewicza otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów I-go stopnia za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne. W 1998 r. wydział MEiL zorganizował wystawę "Konstrukcje Lotnicze Politechniki Warszawskiej", która odbyła się w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Studencka Reprezentacja Wydziału bierze udział w międzynarodowych konkursach modeli latających SAE "AeroDesign" w USA - organizowanych przez Society of Automotive Engineering. W 1999 roku reprezentacja ta po raz pierwszy wygrała te zawody. W 2000 r. powtórzono ten sukces. Trzeci raz z rzędu reprezentacja Wydziału wygrała zawody w 2001 r. Członkowie koła naukowego Lotników są czynnie zaangażowani w prace projektowe, wykonanie prototypów i badania prototypów szybowca PW-6, dwumiejscowego szybowca przeznaczonego do szkolenia pilotów.
Na Wydziale powstało szereg unikalnych laboratoriów. W 1996 r. wspólnie z Electronic Data Systems Corporation (EDS) i Hewlett-Packard (HP) utworzono na Wydziale "Centrum Kompetencyjno-Szkoleniowe". Jest to nowoczesne laboratorium komputerowe do nauki obsługi systemów wspomagania procesu projektowania CAD/CAM/CAE. Firma EDS dostarcza stale aktualizowane oprogramowanie UNIGRAPHICS.
Wydział MEiL jest organizatorem (współorganizatorem) wielu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych konferencji pod nazwą International Seminar "Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and Its Influence on Education". Pomysłodawcą i przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest prof. Z. Goraj. Seminarium odbywa się co dwa lata w Politechnice Warszawskiej. W 2000 r. odbyła się czwarta jego edycja. Zgromadziła około 200 uczestników z całego Świata. Impreza zagoŚciła na stałe w kalendarzu konferencji naukowych. Pełni ona rolę pomostu Wschód-Zachód w dziedzinie lotnictwa.
Na Wydziale MEiL funkcjonuje Centrum DoskonałoŚci - Computational Fluid Dynamics (C-CFD).
Na Wydziale MEiL powstała krajowa Sieć Centrów Lotnictwa i Badań Kosmicznych.
Politechnika Warszawska zrzeszona jest w Stowarzyszeniu Uniwersytetów Lotniczych STAR prowadząc wymianę doŚwiadczeń dydaktycznych i naukowych oraz współpracując w ramach Europejskich programów (np. TEMPUS) z innymi uniwersytetami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu.
Pozycję Wydziału ugruntowuje udział w wielu programach badawczych Unii Europejskiej.


http://www.pw.edu.pl