aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaPolitechnika Częstochowska

PartnerRektor Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Biuro Rektora
42-200 Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego 69
tel. (+48 34) 361 25 80
e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl
Politechnika Częstochowska powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym, na którym w październiku rozpoczęło studia 160 osób.
Przez ponad 50 lat działalności Uczelnia wypracowała sobie trwałe miejsce w regionie, stając się nie tylko instytucją kształcącą inżynierów, ale także ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym, współpracującym z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi.


http://www.pcz.pl