aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaInstytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partner
Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, członek koresp. PAN

e-mail: director@ippt.pan.pl


Sekretariat
02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5 B
Magdalena Palińska
tel.:+48 22 8268911, wew.112
Teoretyczne i eksperymentalne prace prowadzone w Instytucie obejmują kilka dziedzin kluczowych dla podstaw inżynierii i nowoczesnej techniki.
Najważniejsze obszary zainteresowań w Instytucie to mechanika teoretyczna i stosowana, teoria sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna, eksperymentalna i obliczeniowa mechanika materiałów i konstrukcji, akustoelektronika oraz zastosowania ultradźwięków w medycynie.
Znaczna ilość badań jest również prowadzona w kilku innych podstawowych gałęziach nauki i techniki, takich jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych; fizyka plazmy; dynamika stochastyczna; propagacja fal uderzeniowych w płynach i ciałach stałych; efekty promieniowania laserowego na metale; mechaniczne, termiczne i elektromagnetyczne efekty pękania oraz propagacji pęknięć; informatyka stosowana; mechatronika i robotyka.
Poza badaniami podstawowymi, w Instytucie prowadzi się intensywne badania zastosowań. Instytut odgrywa coraz większą rolę w rozwijaniu nowych technik, konstrukcji sprzętu badawczego (zwłaszcza wyposażenia akustycznego) oraz ulepszaniu nowoczesnych metod pomiarowych. Technika kształtowania laserowego, ultradźwiękowy pomiar naprężenia, metody akustyczne i ultradźwiękowe to jedne z najważniejszych osiągnięć.


http://www.ippt.gov.pl